Indo Tagalog

Buka Buksan

Akhiri tapos

Tolong Tulong

Selamat Magandang

Engkau Ikau

Lelaki Lalaki

Batu Bato

Putih Puti

Hujan Ulan

Cinta Sinta

1 Isa

2 Dalawa

3 Tatlo

4 Apat

5 Lima

6 Anim

7 Pito

8 Walo

9 Siyam

10 Sampu

Nomor Numero

Aku Ako

Adalah Si

Itu sakit Masakit

Harga Halaga

sakit sakit

Indo Tagalog

Selamat malam Magandang gabi

Selamat siang Magandang hapoh

Kamu Ikaw/mo

Selamat pagi Magandang umaga

Apa kabar Kumusta

Kirim Ipadala

Lihat Tingnan

Semua Lahat

Terima kasih Salamat

Bahasa Wika

Pindah Ilipat

Baru Bagong

Panggil Twagan

Pilih Piliin

Tidak Hindi

Lampu Ilaw

Batalkan Kansela

Selamat tinggal Paalam

Aku cinta kamu Mahal kita

Sudah makan? Kumain kana?

Siapa namamu? Ano ang pangalanmo?

Namaku adalah.. Ang pangalan ko ay..

Siapa namanya? Anong pangalan ni ya?

Saya baik Mabuti ako

Kamu asal mana? Nasaan ka ba?

tunggu sendele

Iklan